KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ
1 Á SỪNG 16
220 NẤM NGÓN CHÂN CHÀM HÓA
2 Á SỪNG BÀN CHÂN 1
221 NẤM QUANH MÓNG TAY
3 Á SỪNG BÀN CHÂN 2
222 NẤM SÂU BÀN TAY
4 Á SỪNG BÀN CHÂN 3
223 NẤM SÂU CHÀM HÓA
5 Á SỪNG BÀN CHÂN 4
224 NẤM SÂU ĐẦU GỐI
6 Á SỪNG BÀN TAY 1
225 NẤM SÂU MẠN TÍNH
7 Á SỪNG BÀN TAY 10
226 NẤM SÂU MU BÀN TAY
8 Á SỪNG BÀN TAY 11
227 NẤM SÂU MU BÀN TAY 2
9 Á SỪNG BÀN TAY 12
228 NẤM SÂU TOÀN THÂN
10 Á SỪNG BÀN TAY 13
229 NẤM SÂU TOÀN THÂN 2
11 Á SỪNG BÀN TAY 14
230 NẤM SÂU TOÀN THÂN 3
12 Á SỪNG BÀN TAY 15
231 NẤM SÂU TOÀN THÂN 4
13 Á SỪNG BÀN TAY 16
232 NẤM SÂU TOÀN THÂN 5
14 Á SỪNG BÀN TAY 17
233 NẤM SÂU TOÀN THÂN CHÀM HÓA
15 Á SỪNG BÀN TAY 18
234 NẤM SÂU TOÀN THÂN MẠN TÍNH
16 Á SỪNG BÀN TAY 19
235 NẤM SÂU TOÀN THÂN TRẺ EM
17 Á SỪNG BÀN TAY 2
236 NẤM TÓC
18 Á SỪNG BÀN TAY 3
237 NẤM TÓC 2
19 Á SỪNG BÀN TAY 4
238 NẤM THÂN
20 Á SỪNG BÀN TAY 5
239 RỤNG TÓC 1
21 Á SỪNG BÀN TAY 6
240 RỤNG TÓC 10
22 Á SỪNG BÀN TAY 7
241 RỤNG TÓC 11
23 Á SỪNG BÀN TAY 8
242 RỤNG TÓC 2
24 Á SỪNG BÀN TAY 9
243 RỤNG TÓC 3
25 Á SỪNG BÀN TAY NGƯỜI GIÀ
244 RỤNG TÓC 4
26 Á SỪNG BÀN TAY Ở NAM
245 RỤNG TÓC 5
27 Á SỪNG BÀN TAY, BÀN CHÂN
246 RỤNG TÓC 6
28 Á SỪNG BÀN TAY, BÀN CHÂN 2
247 RỤNG TÓC 7
29 Á SỪNG BÀN TAY, CHÂN TRẺ EM
248 RỤNG TÓC 8
30 Á SỪNG NGÓN TAY
249 RỤNG TÓC 9
31 Á VẢY NẾN (Parapsoriasis)
250 RỤNG TÓC DO NẤM
32 ẤU TRÙNG DI CHUYỂN
251 RỤNG TÓC MẢNG 1
33 ẤU TRÙNG DI CHUYỂN 2
252 RỤNG TÓC MẢNG 2
34 ẤU TRÙNG DI CHUYỂN 3
253 RỤNG TÓC MẢNG 3
35 ẤU TRÙNG DI CHUYỂN 4
254 SẠM DA BÀN TAY 1
36 ẤU TRÙNG DI CHUYỂN 5
255 SẠM DA MẶT
37 CHÀM BÀN CHÂN
256 SẠM DA VÙNG KÍN
38 CHÀM BÀN CHÂN
257 SẨN NGỨA CHÀM HÓA
39 CHÀM BÀN CHÂN 2
258 SẨN NGỨA CHÀM HÓA CỔ VÀ TAY
40 CHÀM BÀN CHÂN TRẺ EM
259 SẨN NGỨA CHÀM HÓA TOÀN THÂN
41 CHÀM BÀN TAY
260 SẨN NGỨA CHÀM HÓA TOÀN THÂN MẠN TÍNH
42 CHÀM BÀN TAY 2
261 SẨN NGỨA DỊ ỨNG TOÀN THÂN
43 CHÀM BÀN TAY 3
262 SẨN NGỨA NGƯỜI GIÀ
44 CHÀM BÀN TAY 4
263 SẨN PHẲNG (lichen planus)
45 CHÀM BÀN TAY 5
264 SẸO SAU CHĂM SÓC THẨM MỸ
46 CHÀM BÀN TAY BÀN CHÂN DO NẤM
265 SẸO SAU TRỨNG CÁ
47 CHÀM BÀN TAY VÀ BÀN CHÂN
266 TỔ ĐỈA 1
48 CHÀM CẲNG CHÂN
267 TỔ ĐỈA BÀN TAY
49 CHÀM CẲNG CHÂN MẠN TÍNH
268 TỔ ĐỈA BÀN TAY 2
50 CHÀM CẲNG CHÂN MẠN TÍNH 2
269 TỔ ĐỈA LÒNG BÀN CHÂN
51 CHÀM CƠ ĐỊA DI CĂN TOÀN THÂN
270 TỔ ĐỈA LÒNG BÀN TAY
52 CHÀM CƠ ĐỊA DỊ ỨNG 1
271 TỔ ĐỈA LÒNG BÀN TAY MẠN TÍNH
53 CHÀM CƠ ĐỊA DỊ ỨNG 2
272 TỔ ĐỈA NGÓN TAY
54 CHÀM CƠ ĐỊA DỊ ỨNG 3
273 TỔ ĐỈA NGÓN TAY CÁI
55 CHÀM CƠ ĐỊA DỊ ỨNG 4
274 THOÁI HÓA TINH BỘT DẠNG LICHEN
56 CHÀM CƠ ĐỊA DỊ ỨNG 5
275 TRỨNG CÁ
57 CHÀM CƠ ĐỊA DỊ ỨNG 6
276 TRỨNG CÁ 10
58 CHÀM CƠ ĐỊA DỊ ỨNG TRẺ EM
277 TRỨNG CÁ 11
59 CHÀM LÒNG BÀN CHÂN
278 TRỨNG CÁ 12
60 CHÀM LÒNG BÀN TAY
279 TRỨNG CÁ 13
61 CHÀM MÔI DO NẤM
280 TRỨNG CÁ 14
62 CHÀM MÔI SAU XĂM MÔI
281 TRỨNG CÁ 15
63 CHÀM MU BÀN CHÂN
282 TRỨNG CÁ 16
64 CHÀM MU BÀN CHÂN
283 TRỨNG CÁ 17
65 CHÀM MU BÀN CHÂN 2
284 TRỨNG CÁ 18
66 CHÀM MU BÀN CHÂN 3
285 TRỨNG CÁ 19
67 CHÀM MU BÀN CHÂN 4
286 TRỨNG CÁ 2
68 CHÀM MU BÀN CHÂN 5
287 TRỨNG CÁ 20
69 CHÀM MU BÀN CHÂN 6
288 TRỨNG CÁ 21
70 CHÀM MU BÀN CHÂN 7
289 TRỨNG CÁ 22
71 CHÀM MU BÀN TAY
290 TRỨNG CÁ 23
72 CHÀM MU BÀN TAY DO NẤM
291 TRỨNG CÁ 24
73 CHÀM MU BÀN TAY MẠN TÍNH TRÊN 2 NĂM
292 TRỨNG CÁ 25
74 CHÀM NÚM VÚ
293 TRỨNG CÁ 26
75 CHÀM NGÓN TAY
294 TRỨNG CÁ 27
76 CHÀM NGÓN TAY MẠN TÍNH
295 TRỨNG CÁ 3
77 CHÀM TAY CHÂN MẠN TÍNH
296 TRỨNG CÁ 4
78 CHÀM TAY CHÂN MẠN TÍNH 2
297 TRỨNG CÁ 5
79 CHÀM TIẾP XÚC BÀN TAY 1
298 TRỨNG CÁ 6
80 CHÀM TIẾP XÚC BÀN TAY 2
299 TRỨNG CÁ 7
81 CHÀM TỔ ĐỊA LÒNG BÀN TAY
300 TRỨNG CÁ 8
82 CHÀM TỔ ĐỊA Ở NGƯỜI GIÀ
301 TRỨNG CÁ 9
83 CHÀM TOÀN THÂN
302 TRỨNG CÁ BỌC
84 CHÀM TOÀN THÂN MẠN TÍNH
303 TRỨNG CÁ BỌC 1
85 CHÀM VI TRÙNG 1
304 TRỨNG CÁ BỌC 2
86 CHÀM VI TRÙNG 1
305 TRỨNG CÁ BỌC 3
87 CHÀM VI TRÙNG 2
306 TRỨNG CÁ BỌC VÀ VIÊM DA CƠ ĐỊA
88 CHÀM VI TRÙNG 2
307 TRỨNG CÁ DA NHỜN
89 CHÀM VI TRÙNG 3
308 TRỨNG CÁ DO THUỐC 1
90 CHÀM VI TRÙNG 4
309 TRỨNG CÁ DO THUỐC 2
91 CHÀM VI TRÙNG CẲNG CHÂN MẠN TÍNH
310 TRỨNG CÁ DO THUỐC 3
92 CHÀM VI TRÙNG MẠN TÍNH
311 TRỨNG CÁ DO THUỐC 4
93 CHÀM VI TRÙNG MẠN TÍNH 1
312 TRỨNG CÁ DO THUỐC 5
94 CHÀM VI TRÙNG TOÀN PHÁT
313 TRỨNG CÁ DO THUỐC 6
95 CHÀM VI TRÙNG TOÀN THÂN
314 TRỨNG CÁ DO THUỐC 7
96 CHÀM VI TRÙNG TOÀN THÂN MẠN TÍNH
315 TRỨNG CÁ DO THUỐC 8
97 CHÀM VI TRÙNG TRẺ EM
316 TRỨNG CÁ ĐẦU ĐEN
98 CHÀM VÙNG TRÁN
317 TRỨNG CÁ ĐẦU ĐEN, ĐẦU TRẮNG
99 CHỐC
318 TRỨNG CÁ ĐỎ 1
100 DÀY SỪNG BÀN TAY
319 TRỨNG CÁ TUỔI DẬY THÌ 1
101 DÀY SỪNG BÀN TAY BÀN CHÂN
320 TRỨNG CÁ TUỔI DẬY THÌ 2
102 DỊ ỨNG DA MẶT
321 TRỨNG CÁ THƯỜNG
103 DỊ ỨNG DA MẶT 2
322 TRỨNG CÁ THƯỜNG 2
104 DỊ ỨNG DA MẶT 3
323 TRỨNG CÁ VÙNG CẰM
105 DỊ ỨNG DA MẶT 4
324 TRỨNG CÁ VÙNG TRÁN
106 DỊ ỨNG DA MẶT 5
325 U HẠT VÒNG
107 DỊ ỨNG DA MẶT 6
326 U HẠT VÒNG 2
108 DỊ ỨNG DA MẶT 7
327 U TUYẾN MỒ HÔI 1
109 ERYTHRASMA 1
328 U VÀNG (XANTHOMA)
110 ERYTHRASMA 2
329 U VÀNG PHÁT BAN
111 ERYTHRASMA 3
330 VẢY NẾN
112 ERYTHRASMA 4
331 VẢY NẾN BÀN TAY
113 GÀU TÓC 1
332 VẢY NẾN BÀN TAY 2
114 GHẺ
333 VẢY NẾN BÀN TAY BÀN CHÂN
115 GHẺ TOÀN THÂN 1
334 VẢY NẾN BÀN TAY BÀN CHÂN 2
116 KHÔ DA MẶT
335 VẢY NẾN KHUỶU TAY
117 LICHEN DẢI (Linear Lichen)
336 VẢY NẾN LÒNG BÀN CHÂN
118 LICHEN DẢI VÙNG TRÁN
337 VẢY NẾN THỂ MỦ 1
119 LICHEN LƯỠI
338 VẢY NẾN THỂ MỦ 2
120 LICHEN PHẲNG - SẨN PHẲNG
339 VẢY NẾN THỂ MỦ NGÓN TAY
121 LOẠN DƯỠNG MÓNG
340 VẢY PHẤN DẠNG LICHEN
122 LOẠN DƯỠNG MÓNG CHÂN
341 VẢY PHẤN DẠNG LICHEN VÀ THỦY ĐẬU
123 LOẠN DƯỠNG MÓNG TAY
342 VẢY PHẤN ĐỎ CHÂN LÔNG
124 LOẠN DƯỠNG MÓNG TAY 2
343 VẢY PHẤN HỒNG
125 LOẠN DƯỠNG MÓNG TAY 3
344 VẢY PHẤN HỒNG 10
126 LOẠN DƯỠNG MÓNG TAY 4
345 VẢY PHẤN HỒNG 11
127 LOẠN DƯỠNG MÓNG TAY 5
346 VẢY PHẤN HỒNG 12
128 LOẠN DƯỠNG MÓNG TAY 6
347 VẢY PHẤN HỒNG 13
129 LOẠN DƯỠNG MÓNG TAY 7
348 VẢY PHẤN HỒNG 14
130 LOẠN DƯỠNG MÓNG TAY CHÂN
349 VẢY PHẤN HÒNG 15
131 LOẠN DƯỠNG MÓNG TAY MÓNG CHÂN
350 VẢY PHẤN HỒNG 16
132 LOẠN DƯỠNG MÓNG TAY MÓNG CHÂN 2
351 VẢY PHẤN HỒNG 17
133 LOÉT LƯỠI MẠN TÍNH 1
352 VẢY PHẤN HỒNG 18
134 LUPUS BAN ĐỎ KINH
353 VẢY PHẤN HỒNG 2
135 LY MÓNG (HỞ MÓNG)
354 VẢY PHẤN HỒNG 3
136 LY MÓNG (HỞ MÓNG) 2
355 VẢY PHẤN HỒNG 4
137 LY MÓNG (HỞ MÓNG) 3
356 VẢY PHẤN HỒNG 5
138 LY MÓNG NGÓN TAY DO NẤM
357 VẢY PHẤN HỒNG 6
139 MÓNG VẢY NẾN
358 VẢY PHẤN HỒNG 7
140 MŨI SƯ TỬ
359 VẢY PHẤN HỒNG 8
141 MŨI SƯ TỬ 2 (MŨI CÀ CHUA)
360 VẢY PHẤN HỒNG 9
142 MŨI SƯ TỬ 3
361 VẢY PHẤN TRẮNG
143 MỤN TRỨNG CÁ ĐẦU ĐEN 1
362 VẢY PHẤN TRẮNG 2
144 NÁCH NẤM SÂU
363 VIÊM DA ÁNH SÁNG
145 NẤM BÀN CHÂN
364 VIÊM DA ÁNH SÁNG VÙNG TRÁN
146 NẤM BÀN CHÂN 13 NĂM
365 VIÊM DA BÀN TAY
147 NẤM BÀN CHÂN 2
366 VIÊM DA CỞ ĐỊA TRẺ EM
148 NẤM BÀN CHÂN 5
367 VIÊM DA CƠ ĐỊA 5
149 NẤM BÀN CHÂN CHÀM HOÁ
368 VIÊM DA CƠ ĐỊA CHÀM HÓA
150 NẤM BÀN CHÂN CHÀM HÓA
369 VIÊM DA CƠ ĐỊA CHÀM HÓA 6
151 NẤM BÀN CHÂN CHÀM HÓA
370 VIÊM DA CƠ ĐỊA TOÀN THÂN
152 NẤM BÀN CHÂN MẠN TÍNH
371 VIÊM DA CƠ ĐỊA TOÀN THÂN 2
153 NẤM BÀN CHÂN MẠN TÍNH Ở TRẺ EM
372 VIÊM DA CƠ ĐỊA TOÀN THÂN 3
154 NẤM BÀN CHÂN TRẺ EM
373 VIÊM DA CƠ ĐỊA TOÀN THÂN 4
155 NẤM BẸN
374 VIÊM DA CƠ ĐỊA TRẺ EM CHÀM HÓA
156 NẤM BẸN 1
375 VIÊM DA DỊ ỨNG CHÀM HÓA
157 NẤM BẸN 2
376 VIÊM DA DO DEMODEX 1
158 NẤM BẸN 3
377 VIÊM DA DO DEMODEX 2
159 NẤM BẸN 4
378 VIÊM DA DO DEMODEX 3
160 NẤM BẸN 5
379 VIÊM DA DO DEMODEX 4
161 NẤM BẸN 6
380 VIÊM DA DO VI RÚT
162 NẤM BẸN 7
381 VIÊM DA LIÊN CẦU
163 NẤM BẸN 8
382 VIÊM DA LIÊN CẦU 2
164 NẤM BẸN, DA TAY
383 VIÊM DA LIÊN CẦU DI ỨNG
165 NẤM CẲNG CHÂN CHÀM HÓA
384 VIÊM DA MẶT DEMODEX
166 NẤM CHÀM HÓA BÀN CHÂN
385 VIÊM DA MẶT DỊ ỨNG
167 NẤM CHÀM HÓA NGÓN TAY CÁI
386 VIÊM DA MẶT DỊ ỨNG 1
168 NẤM DA
387 VIÊM DA MẶT DỊ ỨNG 2
169 NẤM DA 1
388 VIÊM DA MẶT DỊ ỨNG 3
170 NẤM DA 2
389 VIÊM DA MẶT DỊ ỨNG 4
171 NẤM DA BÀN CHÂN
390 VIÊM DA MẶT DỊ ỨNG DO MỸ PHẨM
172 NẤM DA BÀN CHÂN 2
391 VIÊM DA MẶT DO CORTICOID
173 NẤM DA BÀN CHÂN 3
392 VIÊM DA MẶT TIẾP XÚC
174 NẤM DA BÀN CHÂN 4
393 VIÊM DA TIẾP BÀN TAY BÀN CHÂN 10 NĂM
175 NẤM DA BÀN CHÂN TAY CHÀM HÓA
394 VIÊM DA TIẾT BÃ
176 NẤM DA BÀN TAY BÀN CHÂN
395 VIÊM DA TIẾT BÃ 1
177 NẤM DA BÀN TAY BÀN CHÂN TRẺ EM
396 VIÊM DA TIẾT BÃ 2
178 NẤM DA BÀN TAY, BÀN CHÂN
397 VIÊM DA TIẾT BÃ 3
179 NẤM DA BÀN TAY, CHÂN CHÀM HÓA 1
398 VIÊM DA TIẾT BÃ 4
180 NẤM DA BÀN TAY,CHÂN CHÀM HÓA 2
399 VIÊM DA TIẾT BÃ 5
181 NẤM DA CHÀM HÓA
400 VIÊM DA TIẾT BÃ 6
182 NẤM DA CHÀM HÓA TOÀN THÂN
401 VIÊM DA TIẾT BÃ 7
183 NẤM DA ĐẦU 1
402 VIÊM DA THẦN KINH
184 NẤM DA ĐẦU 2
403 VIÊM DA THẦN KINH 2
185 NẤM DA ĐẦU 3
404 VIÊM LƯỠI DO CANDIDA 2
186 NÁM DA MẶT
405 VIÊM LƯỠI DO NẤM
187 NÁM DA MẶT 1
406 VIÊM MẠCH DỊ ỨNG (Allergic Vasculitis)
188 NẤM DA MẶT 1
407 VIÊM MÔI
189 NÁM DA MẶT 2
408 VIÊM MÔI 2
190 NẤM DA MẶT 2
409 VIÊM MÔI 3
191 NÁM DA MẶT 3
410 VIÊM MÔI ÁNH SÁNG 1
192 NẤM DA MẶT 3
411 VIÊM MÔI ÁNH SÁNG 2
193 NÁM DA MẶT 4
412 VIÊM MÔI ÁNH SÁNG 3
194 NẤM DA MU BÀN CHÂN
413 VIÊM MÔI ÁNH SÁNG 4
195 NẤM DA TOÀN THÂN
414 VIÊM MÔI ÁNH SÁNG 5
196 NẤM DA TOÀN THÂN
415 VIÊM MÔI ÁNH SÁNG 6
197 NẤM DA TOÀN THÂN
416 VIÊM MÔI ÁNH SÁNG 7
198 NẤM DA TOÀN THÂN 2
417 VIÊM MÔI DO ÁNH SÁNG
199 NẤM DA TOÀN THÂN 3
418 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA
200 NẤM DA TOÀN THÂN MẠN TÍNH
419 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 2
201 NẤM DA TOÀN THÂN MẠN TÍNH
420 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 3
202 NẤM DA TRẺ EM
421 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 4
203 NẤM HẮC LÀO
422 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 5
204 NẤM HẮC LÀO TOÀN THÂN
423 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 6
205 NẤM HẮC LÀO VÙNG MÔNG
424 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 7
206 NẤM HẮC LÀO VÙNG MÔNG MẠN TÍNH
425 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 8
207 NẤM LÒNG BÀN TAY
426 VIÊM MÔI DO NẤM CANDIDA 9
208 NẤM LƯỠI DO CANDIDA
427 VIÊM MÔI DO XĂM MÔI 2
209 NẤM LƯỠI DO CANDIDA 2
428 VIÊM MÔI MẠN TÍNH
210 NÁM MÁ
429 VIÊM MÔI TRÓC VẢY
211 NẤM MÓNG VÀ DA BÀN CHÂN
430 VIÊM MÔI TRÓC VẢY 2
212 NẤM MÓNG VÀ QUANH MÓNG
431 VIÊM MÔI TRÓC VẢY 3
213 NẤM MÔI CHÀM HÓA
432 VIÊM MÔI TRÓC VẢY 4
214 NẤM MÔNG 1
433 VIÊM MÔI TRÓC VẢY 5
215 NẤM MÔNG 2
434 VIÊM MÔI XĂM DO RƯỢU
216 NẤM MÔNG 3
435 VIÊM MŨI ĐỎ 1
217 NẤM MÔNG 4
436 VIÊM QUANH MIỆNG
218 NẤM MÔNG CHÀM HÓA
437 VIÊM QUANH MIỆNG 2
219 NẤM NGÓN CHÂN CÁI
438 VIÊM TUYẾN MỒ HÔI MƯNG MỦFacebook
Email: dalieudongdieu@gmail.com
dalieuvietnam@gmail.com

Sơ Đồ Đường Đi

Tìm Kiếm

TỪ ĐIỂN

TÌM HIỂU DA CỦA BẠN

Liên Kết WebsiteBỘ Y TẾ
BỘ Y TẾ - CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
BV Da liễu trung ương Quy Hòa
BV Da liễu TP.HCM
BV Da liễu Trung Ương
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TP.HCM
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn
Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Trung Ương

Quảng Cáo

Liên Hệ: 0913.407.557
Quảng cáo
Quảng cáo

FACEBOOK

Số Lượng Truy Cập