KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

CHÀM MU BÀN CHÂN 4

BN Nam, 30 tuổi, bị bệnh 4 năm

 

 

SAU 1 TUẦN